Tennisvereniging De Return

Contributie

Voor 2018 gelden de volgende, ongewijzigde, contributietarieven voor leden:

Let op: Het is niet mogelijk uw contributie contant te betalen tijdens het openingstoernooi. 


Volwassenen vanaf 18 jaar  €70,- (als je 18 jaar wordt in 2017 bedraagt de contributie €70,-)
Jeugdleden 13 tot 17 jaar € 39,-
Jeugdleden tot 13 jaar in het 1e lidmaatschapsjaar € 28,-
Jeugdleden tot 13 jaar na het 1e lidmaatschapsjaar € 39,-

Voor gezinnen waaruit meerdere jeugdleden lid zijn geldt:

1e jeugdlid                                                                   € 39,- 
2e jeugdlid€ 28-
3e jeugdlid€ 14,-


Bij bovengenoemde contributietarieven zijn KNLTB-gelden inbegrepen.

Betaling kan op de volgende manieren:

  • Volledige éénmalige betaling voor 1 april 2018 via overboeking op rekeningnummer NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder vermelding van contributiejaar.
  • Betaling in maandelijkse termijnen via automatische overboeking op rekeningnummer  NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder vermelding van termijnbetaling contributie, te beginnen in januari.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Eddy Kootstra (penningmeester)                   Juttestraat 40, Schoonoord, Telefoon 0591-532586

Roelie van Oosten (ledenadministratie)        Het Slag 7, Schoonoord, Telefoon 0591-381870

Voor alle leden geldt: Als uw contributie op 1 april 2018 niet bij ons binnen is wordt het pasje niet uitgereikt en kan er niet worden gespeeld tijdens de clubavonden.