Tennisvereniging De Return

Nieuws

JEUGDNIEUWS     6 november 2017

Dit seizoen hadden we 3 nieuwe jeugdspelers in onze vereniging : vlnr. Timo , Mirthe en Ryan. Met hen hebben Alex en Jan met veel plezier op de woendagmiddag trainingen balgewenning gedaan.

Er is duidelijk vooruitgang geboekt ! De spelers hebben echt goed hun best gedaan.

Voor het winterseizoen zijn we nog zoekend naar mogelijkheden met andere verenigingen , of op een wat kleiner veld in de hal.

Later meer hierover.
SNERTTOERNOOI     15 oktober 2017

Op zondag 15 oktober is er het snerttoernooi.

We starten om 14.00 uur en rond een uur of zes eten we snert of bonensoep.
De kosten bedragen € 6 per persoon.

Opgave voor 12 oktober bij Gezienus of Geert: gezhoving@ziggo.nl; ga.vanoosten@ziggo.nl

Wil je snert of bonensoep maken? Geef dit bij de opgave aan. (De gemaakte onkosten voor de bereiding van de soep worden vergoed.)

Met vriendelijke groeten,

Ko, Gezienus en Geert


Clubkampioenschappen (19 t/m 24 september)

De Clubkampioenschappen voor heren- en damesenkel, heren- en damesdubbel en mixed dubbel  worden gehouden van maandag 19 september t/m zondag 24 september.
Je kunt je opgeven voor maximaal 2 onderdelen.

Wil je deelnemen aan het dubbelspel en heb je geen partner? Geef je dan wel op voor deelname. Wellicht zijn er meer deelnemers, die zich individueel hebben opgegeven. 
Wij stellen dan in overleg deze koppels samen.

Als je wilt deelnemen, geef je dan voor 4 september op bij  Ko (terveencompleetwonen@kpnplanet.nl) of Geert (ga.vanoosten@ziggo.nl).
Geef ook het onderdeel/de onderdelen aan, waaraan je wilt deelnemen.

Met vriendelijke groeten,
Gezienus, Ko en Geert

Verslag 25 jarig bestaan 15-7-2017

Op 15 juli vierden we het 25 jarig jubileum van onze vereniging tennisvereniging De Return.  (voorheen tv SDO)
De jubileumcommissie koos ervoor om de festiviteiten langs en op de tennisbanen te doen plaatsvinden. Van tevoren hadden we een tent op het terras geplaatst . Het zou 's  avonds wel eens kunnen afkoelen en de weersvoorspellers voorspelden regen. Het was echter niet koud en ook niet regenachtig op die avond.
We startten om vier uur met koffie en cake en na de felicitaties over en weer starten we met allerlei tennisspelletjes.

      

In vier groepen deden we allerlei tennisspelletjes op de banen. Zo deden we aan onder andere aan  'bierkratjestennis' , aan 'pilonnenslaan', aan het boven- en onderhands opslaan met de bedoeling om pilonnen en ringen te raken.

  

Op zich geen moeilijke oefeningen, maar het leverde de diverse groepen niet zo veel punten op. Het samenspelen met de racket in de 'verkeerde' hand leverde daarentegen wel veel punten op?!

Om zes uur was de cateraar aanwezig, dus werd het tijd om de inwendige mens te versterken. Maar vooraf luisterden we nog naar een korte toespraak van Geert van Oosten. In zijn verhaaltje benoemde hij enkele belangrijke en ludieke voorvallen in de afgelopen jaren. Met enkele steekwoorden gaf hij het karakter van onze club aan, zoals zelfwerkzaamheid, recreatief tennissen, het geven van een 'rondje' , de gratis nootjes en 'alles wat je ziet  is 100 procent van ons'.

    

Daarna was het tijd om te eten en te drinken.

  

Na het eten werd er nog 'blind' getennist. De winnaar bleef staan en de verliezer verliet het veld. De volgende blindtennisser mocht het daarna opnemen tegen de winnaar. Paul was degene, die het langst op de baan stond. Wie niet zo snel meer is, moet dan maar slim zijn!

     

Na het blindtennissen werd er nog gegeten, gedronken en gedanst op de muziek, die Jan Kootstra ons liet horen. De muziekkeuze paste uitstekend bij de leeftijd van de aanwezige feestvierders.  


   

Iets na twaalven werd de muziek gestopt en was het tijd om op te ruimen. De volgende morgen werd de tent afgebroken en leek het, alsof er de vorige dag geen feest gevierd was. De aanwezigen spraken de volgende dagen met elkaar en concludeerden: " Het was een mooi feestje". 

Op naar het dertig jarig bestaan.

Geert van Oosten (mede namens  de andere jubileumcommissieleden  Ko, Gezienus en Eddy)

Alle foto's kunt U hier terugvinden.


UITNODIGING voor de viering van het 25 jarig bestaan van onze tennisvereniging - 15 juli 2017

Beste leden,

Op 26 april 2017 bestond onze tennisvereniging De Return (voorheen tennisvereniging SDO) 25 jaar. We laten dit heuglijke feit niet zo maar voorbij gaan. Daarom hebben we een feestje georganiseerd.
Dit jubileumfeest vieren we op 15 juli op en langs onze tennisbanen aan de Sportparklaan.

Het programma ziet er als volgt uit:
We starten 's middags om 16.00 uur.
Na een kleine versnapering doen we allerlei aan tennis verwante spelletjes. Als je hieraan wilt deelnemen dan moet je de tennisuitrusting en tenniskleding meenemen.

Vanaf een uur of zes staat er een koud- en warm buffet gereed. Na het eten kun je nog deelnemen aan de spelletjes, maar kun je ook een dansje wagen bij de muziek van Condor Drive In Show.

Om 24.00 uur sluiten we het jubileumfeest af.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit feest. 
Alle leden en hun partners zijn hierbij uitgenodigd. Ook de zomerleden!

We ontmoeten je/ jullie graag op dit feest!

Opgave bij Gezienus (gezhoving@ziggo.nl) of Geert (ga.vanoosten@ziggo.nl)
Geef aan met hoeveel personen je komt en doe dit vóór 10 juli i.v.m. de catering.

De feestcommissie,
Eddy, Ko, Gezienus en Geert


Zin in zomertennis?

Wil je in de zomer toch sportief bezig blijven of eens een andere sport bedrijven? Kom dan nu 3 maanden tennissen, voor slechts €35,- en ervaar hoe leuk en sportief tennissen is. Op dinsdag en vrijdagavond is er clubavond, maar je kunt 7 dagen per week tennissen zo vaak en met wie je maar wilt.

Kom gerust eens langs, je bent van harte welkom! Wil je dit unieke aanbod niet missen, geef je dan nu op voor zomertennis in de maanden juni, juli en augustus. (indien gewenst hebben we in deze periodetennis tennis rackets in bruikleen)

Je kunt je opgeven door bijgaand formulier inleveren bij Roelie van Oosten, Het Slag 7, 7848 CR Schoonoord.

Zomertennis Algemeen.doc


Tennismiddag 21-5-2017

Op zondag 21-5-2017 houden weer een tennismiddag gevolgd door een BBQ. Wilt U meedoen, svp zo spoedig mogelijk opgeven bij Gezienus, Ko of Geert.

Warrior Toernooi 21-4

Het verslag van de 1e speeldag kun je hier lezen.

Warrior Toernooi 14-4

De indeling en wedstrijdschema is bekend. De details kun je hier lezen.

Voorjaarscompetitie 

Ons herenteam heeft alweer haar 1e wedstrijd gespeeld. Het verslag is hier te lezen.

Warrior toernooi 2-4-2017

Beste leden,

Voor het komende Warrior toernooi hebben zich tot nu toe 11 spelers ingeschreven.
Ons ( Gezienus en ik) is ter ore gekomen, dat veel leden graag willen deelnemen aan dit toernooi.
Tot op heden blijkt dit dus niet het geval te zijn.
Wil je meedoen? En waarom niet?
Geef je dan uiterlijk dinsdag a.s. op bij  Gezienus (gezhoving@ziggo.nl) of Geert (ga.vanoosten@ziggo.nl)

Namens de Warrior-commissie,

Gezienus, Ko en Geert

Klusjes om/op de baan 1 - 4 - 2017

Zaterdag 1 april gaan we weer aan de slag bij de banen. Er is een aantal zaken te doen.

- netten op de banen
- transparante platen van het terras schoonmaken
- dakgoten schoonmaken / repareren
- theehuisje en blokhut buitenom schoonmaken
- schutting schoonmaken
- terras schoonmaken en inrichten
- dak van het toiletgebouw schoonmaken en inspecteren ( er is en lekje)
- winddoeken recht hangen
- afval naar de stort (Jan neemt een kar mee)

Er is genoeg te doen, dus laat je zien.

In de loop van mei zal er een schilder sessie worden gedaan. Hierover volgt nog nader bericht.

CHAMPION WARRIOR TOERNOOI

Wil je deelnemen aan het Champion Warrior toernooi, dan moet je je daarvoor vòòr 4 april opgeven bij Gezienus Hoving (gezhoving@ziggo.nl) of Geert van Oosten (ga.vanoosten@ziggo.nl).

Op 4 april maken we de teamindeling en het competitieschema.

=======================================================================================================

Banen bijna speelklaar

De banen zijn bijna speelklaar. Was baan 1 afgelopen zaterdag klaar. Nu zijn ook de lijnen op baan 2 gelegd. Dus een ieder die tijd / zin heeft kan gaan rollen en slepen. Bel eerst even naar Jan Kootstra of er op deze dag al iemand gaat rollen. 
Mocht men graag een schema hier voor zien, meldt dit aan Jan, zodat hij dagen kan toewijzen. Hoe vaker er gerold en gesleept wordt voordat het seizoen begint, des te beter.

------------------


========================================================================================================

Blokhut schoonmaken 24-3-2017

De schoonmaak van de blokhut is nu op VRIJDAG 24 MAART om 10.30u

U kunt zich opgeven bij Liesbeth Holman.

========================================================================================================

Speelklaar maken banen 25-2-2017, 4-3-2017 en 11-3-2017

Op bovengenoemde zaterdagen worden de banen speelklaar gemaakt.
We beginnen om 9.00 uur en stoppen rond de klok van 12.00 uur.

Op 25-2 worden de lijnen en de bovenlaag verwijderd

Op 4-3 wordt nieuw gravel gestort en over de banen uitgespreid. Teven worden de banen ge-egaliseerd.

Op 11-3 kunnen de lijnen gelegd worden, en er kan gewalst worden.

Daarnaast zijn er nog tal van andere klussen zoals dakgoten, buitenkant blokhut schoonmaken, toiletten, straatje vegen/ontkruid verwijderen etc. 

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. Bij voorbaat dank.

========================================================================================================

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 16-2-2017

Op donderdag 16 februari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

Locatie: Clubgebouw Korfbalvereniging. Aanvang 20.00u.

========================================================================================================

TENNISMIDDAG 22-1-2017

Op zondag 22 januari 2017 wordt er een tennismiddag georganiseerd in de Racket en Bowlinghal in Coevorden van 13.30 tot 17.00u. Alle leden zijn van harte welkom; Vanaf 13.30 inloop(tijd) voor een bakkie en van 14.00-17.00 tennissen. Kosten: € 7,50.

Bel of mail Roelie van Oosten even of je komt.