Tennisvereniging De Return

Tennisvereniging De Return is niet meer weg te denken uit het verenigingsleven van Schoonoord.

Wij beschikken over twee gravelbanen, een clubhuis (het Theehuisje) en een toiletgebouw aan de Sportparklaan te Schoonoord. Naast het bestuur zijn er diverse commissies werkzaam en mogen we spreken van een actieve vereniging van ongeveer 70 leden.

Behalve een actieve vereniging zijn we ook een zelfwerkzame club. In de afgelopen periode van 24 jaar hebben we grotendeels uit eigen vermogen – ons motto: ‘ eerst sparen en dan aanschaffen’  –  achtereenvolgens aangeschaft : een toiletgebouw, baanverlichting en een clubgebouw met terras. Het geld voor deze vernieuwingen was afkomstig van contributiegelden, de opbrengsten uit de horeca en sponsoren. Kortom de financiële situatie van de TV de Return is gezond desondanks hebben wij een  sportieve uitdaging en zoeken wij sponsoren die de ambities van de vereniging(en) ondersteunen. 


De komende jaren zullen wij de toplaag van onze gravelbanen moeten vervangen maar nog belangrijker is de energie die wij willen investeren in jeugdtennis immers;

                                    “ Wie de jeugd heeft……….heeft de toekomst”.

Ook  vraagt het seniorentennis onze aandacht (de landelijke trend  raakt ook Schoonoord) zijnde  meer senioren maar minder club-binding. Daarom steken wij in op een nauwe samenwerking met TV Zweeloo.

Onze missie is op een gezonde wijze mensen in beweging te brengen en kennis te laten maken of zich verder te bekwamen in een sportieve en sociale omgeving. Een businessclub op starten is een onderdeel daarvan en bij afdoende animo een bedrijvencompetitie samen te stellen voor de  vertegenwoordigers/ werknemers van de sponsoren.Wat krijgt u daarvoor terug :

-aansluiting bij de maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen van Schoonoord en haar directe omgeving. 

-zakelijke promotie van uw bedrijf.

-meedoen (met een of meerdere tennis afgevaardigden van uw bedrijf) met het bedrijven/sponsoren toernooi.

-vrij tennissen voor een of meerdere medewerkers op de TV de Return. (het aantal is afhankelijk van uw sponsor positie).

-kennis te maken of u te bekwamen met de tennissport , alles op een gezonde en competitieve wijze.


Voor TV de Return  is uw keus de volgende:

A) *Gouden sponsor

Logo en Link vermelding op de website; periode 3 jaar.

Prominente reclame op de baan 1; periode 3 jaar.

Vrij spelen voor 3 afgevaardigden van uw bedrijf op TV de Return.


 B) *Zilveren sponsor:

Logo en Link vermelding op de website; periode 3 jaar.       

Reclame op de baan  2; periode 3 jaar. 

Vrij spelen voor maximaal 2 afgevaardigden van uw bedrijf op TV de Return.

C) *Bronzen sponsor: 

Logo en Link vermelding op de website:  periode 2 jaar.


VOOR MEER INFORMATIE WENDT U ZICH TOT Rene Stevelink, emailadres rene@stevelink@gmail.com of info@dereturn.nl