Baanreglement

De ballen voor de clubavonden ( 2 kokers ) worden afhankelijk van conditie om de zoveel tijd ververst.

Beide kokers liggen in het clubhuis op de tafel.

Voor recreatief tennissen neemt men eigen tennisballen mee

Het is niet toegestaan om hiervoor de clubavond tennisballen of de lesballente gebruiken .

Een mogelijkheid om een koker tennisballen te kopen tegen een gereduceerde prijs is in het clubhuis aanwezig.

  • Wanneer het druk is op de banen gelden de volgende regels. De maximum speeltijd bedraagt 45 minuten bij enkelspel en 60 minuten bij dubbelspel.

  • Spelers die 45 of 60 minuten hebben gespeeld mogen niet direct verder spelen tenzij er geen gegadigden zijn.

  • Vooral in het begin van het seizoen, wanneer de banen na het uitvoeren van de grote onderhoudsbeurt nog vrij zacht zijn, vragen wij de leden zeer beheerst te spelen en niet direct het uiterste van de banen te vergen. Er ontstaan dan erg gemakkelijk grote gaten tot op de fundering. Herstel vraagt veel extra tijd en de baan moet voor het uitvoeren van het onderhoud een bepaalde tijd dicht.

  • Het is verplicht de banen te betreden met tennisschoenen, geschikt voor gravelbanen. Tevens is sportkleding verplicht.

  • Verlies van de ledenpas z.s.m. melden bij de ledenadministrateur. Een kopie van een pasje is dan voor € 10 verkrijgbaar.

 

Onderhoudsregels

Op goed onderhouden banen speelt u met plezier. U kunt ook bijdragen aan het in optimale conditie houden van de banen. Daarom zijn onderstaande regels voor u van belang. Houdt u zich eraan!

  • Na het spelen de baan slepen, ook als anderen na u spelen.

  • Ook het gravel buiten de lijnen behoort tot de baan en dient te worden gesleept.

  • Te natte banen, bijvoorbeeld na regenval, niet bespelen en niet slepen.

  • Vooral in de beginperiode is het van belang om grove stukken gravel van de baan te verwijderen.

 

Wanneer iedereen zorgvuldig met de banen om gaat blijven deze het hele seizoen goed bespeelbaar. Zeker op toernooidagen is het belangrijk om er de hand aan te houden dat er steeds wordt gesleept en dat er bij droog weer ook extra wordt gesproeid.

 

Slepen

Slepen is noodzakelijk om de banen in goede conditie te houden. In de eerste plaats is slepen bedoeld om de sporen van de vorige spelers uit te wissen en in de tweede plaats om een deel van het gravel dat van de baan is gelopen, er weer op te brengen.
Op een bijeenkomst van de KNLTB over (tennis)baansoorten kwam naar voren dat het slepen op de gravelbaan na het beëindigen van het spel beter anders gedaan kan worden dan tot nu toe gebruikelijk was. Voor de baan is het beter om spiraalvormig van buiten naar binnen te slepen. Het gravel blijft dan beter op zijn oorspronkelijke plaats liggen waardoor het speelgenot ongetwijfeld zal toenemen. De leden van O&B zullen het goede voorbeeld geven en anderen zo nodig attent maken op de juiste, d.i. betere sleepwijze.

 

De ligplaats van de sleepnetten

Na het slepen moet u de netten op de daarvoor bestemde haken die aan het hek bevestigd zijn ophangen. Niemand kan er dan over struikelen.
Wat te doen bij regen?
Als er plassen op de baan ontstaan, mag er beslist niet meer op gespeeld worden. De ondergrond is dan te nat en wordt helemaal in elkaar getrapt. Het kost dan veel werk om dat stuk weer op te knappen.
Plassen mogen nooit met een bezem of met het sleepnet weggeveegd worden. Indien een speciale gravelspons voorhanden is mag deze gebruikt worden om het water sneller te laten verdwijnen. Nadat de plassen verdwenen zijn dient u zo'n 10 minuten te wachten voordat er weer gespeeld mag worden. Geduld dus!

Tijdens toernooien neemt de toernooileiding de besluiten over het al dan niet spelen.