BESTUUR TV DE RETURN

Voorzitter: Hans van der Meulen
Penningmeester: Eddy Kootstra
Algemeen bestuurslid: Miriam ter Weeme
Secretaris: vacant