Contributie

Voor 2024 gelden de volgende, ongewijzigde, contributietarieven voor leden:

Jaarlidmaatschap

-  75 €  volwassenen
-  44 €  jeugdleden (t/m 17 jaar)

Zomertennis (de maanden juni, juli en augustus)

-  40 €

 

Let op: Het is niet mogelijk uw contributie contant te betalen.
Bij bovengenoemde contributietarieven zijn KNLTB-gelden inbegrepen.

Betaling kan op de volgende manieren:

  • Volledige éénmalige betaling voor 31 maart 2024 via overboeking op rekeningnummer NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder vermelding van contributiejaar.

  • Betaling in maandelijkse termijnen via automatische overboeking op rekeningnummer NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder  vermelding van termijnbetaling contributie, te beginnen in januari.

Lesgeld dient apart te worden voldaan aan de docent. (zie pagina LESSEN)

 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Eddy Kootstra (penningmeester) penningmeester@dereturn.nl
Roelie van Oosten (ledenadministratie)  ledenadministratie@dereturn.nl

Voor alle leden geldt: Als uw contributie op 1 april 2024 niet bij ons binnen is, kan er niet worden gespeeld!

Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar door aanmelden.

 

 

Voor gezinnen tot aan een bepaald bestaansminimum is er de mogelijkheid een aanvraag te doen bij de Gemeente Coevorden voor compensatie van de contributie/lessen.

Dit gaat via Gemeente Coevorden/ Doe Mee Webwinkel.

Met deze info zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Klik op het logo voor meer informatie en aanmelding bij de Gemeente Coevorden.