Multi Functioneel Centrum (MFC) Schoonoord

stand van zaken, mei 2024

De inwoners van Schoonoord en de gemeente Coevorden zijn al geruime tijd met elkaar in overleg over een “upgrading” van het dorp.

Onder begeleiding van de adviesbureaus HEMM en ICS is een aantal plannen uitgewerkt. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemeenteraad van Coevorden in maart 2023 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor de (totale) realisatie van een kindcentrum (2 scholen en een opvangorganisatie) en aanvullend een krediet om het MFC Schoonoord te realiseren op de zuidelijke locatie van de Sportparklaan.

De beide schoolbesturen en de opvangorganisatie hebben inmiddels een architect geselecteerd voor het ontwerp van het kindcentrum.

De sportverenigingen en de dorpspartijen zijn op dit moment aan zet om ook voor de “sport” en het “ontmoeten” ook een architect te selecteren.