Contributie

Voor 2022 gelden de volgende, ongewijzigde, contributietarieven voor leden:

Let op: Het is niet mogelijk uw contributie contant te betalen.


Volwassenen vanaf 18 jaar €70,- (als je 18 jaar wordt in 2021 bedraagt de contributie €70,-)
Jeugdleden tot en met 17 jaar € 39,-

Bij bovengenoemde contributietarieven zijn KNLTB-gelden inbegrepen.

Betaling kan op de volgende manieren:

  • Volledige éénmalige betaling voor 31 maart 2022 via overboeking op rekeningnummer NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder vermelding van contributiejaar.
  • Betaling in maandelijkse termijnen via automatische overboeking op rekeningnummer NL65RABO0359230237 t.n.v. TV SDO afdeling Tennis onder vermelding van termijnbetaling contributie, te beginnen in januari.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Eddy Kootstra (penningmeester) penningmeester@dereturn.nl

Roelie van Oosten (ledenadministratie)  ledenadministratie@dereturn.nl

Voor alle leden geldt: Als uw contributie op 1 april 2022 niet bij ons binnen is, kan er niet worden gespeeld!