Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TV De Return dan kunt u zich telefonisch, schriftelijk of via onderstaand formulier bij de ledenadministratie aanmelden. Voor een correcte aanmelding hebben wij uw volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en een recente pasfoto nodig.

U wordt bij de KNLTB aangemeld door de ledenadministratie. De KNLTB verstrekt een ledenpas die gelijk geldt als lidmaatschapsbewijs van de vereniging. Deze ledenpas wordt door de ledenadministratie aan een lid overhandigd zodra er een gedeeltelijke of volledige betaling van het contributiegeld is gedaan.
Uw lidmaatschap bij de tennisvereniging geldt eerst voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij u voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar opzegt. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zegt u te laat op dan bent u de volledige contributie voor het nieuwe jaar aan de vereniging verschuldigd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@dereturn.nl

Roelie van Oosten, Het Slag 7, 7848 CR Schoonoord.