Clubhuisdienst van 't Theehuisje

***HET WINTERSEIZOEN IS GESTART: DE BANEN EN HET THEEHUISJE ZIJN GESLOTEN***

De indeling van het clubhuisdienstrooster voor het seizoen 2022 wordt per email aan de leden verstuurd, zodra 't Theehuisje weer open kan.

Zoek je eigen diensten in het rooster op. Je hebt een dinsdag- en vrijdagavond achter elkaar clubhuisdienst. Samen met andere genoemde personen ben je tijdens die week verantwoordelijk voor de opening van de blokhut. Schikt een datum je niet ...... zorg dan zelf voor vervanging!

Voor de woensdagavondcompetitie wordt het rooster van de clubhuisdienst vermeld op het speelschema van de woensdagavondcompetitie. Ook voor deze avond geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

Voor activiteiten buiten de dinsdag-, woensdag-, en vrijdagavond (verschillende toernooien) kan er een beroep gedaan worden op alle leden die op dat moment deelnemen aan het toernooi.

Wanneer leden gezamenlijk willen tennissen en gebruik willen maken van de blokhut om eventueel koffie te zetten, kun je contact opnemen met Eddy Kootstra.

De consumptielijsten en de enveloppen liggen in de la achter de bar in het clubhuis.

Ook moet er in die week dat je clubhuisdienst heb, worden schoongemaakt.

Openingstijden van de blokhut tijdens de clubavonden:

Dinsdagavond:          19.00 - 23.00 uur

Vrijdagavond:            19.00 - 23.00 uur

Er bestaat de mogelijkheid om de blokhutdienst in tweeën te splitsen: het ene lid heeft dienst tot plm. 20.30 uur en het andere lid tot 23.00 uur (dit zelf overleggen) Wanneer je dienst hebt en het slecht weer is of er zijn geen andere leden, is het de bedoeling dat je een half uur wacht op de baan. Om 23.00 uur moet er afgesloten worden.

Wil je a.u.b. letten op je blokhutdienstrooster? Het is vreselijk vervelend als niemand komt opdagen!