Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TV De Return dan kunt u zich telefonisch of per email bij de ledenadministratie aanmelden. Voor een correcte aanmelding hebben wij uw volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en een recente pasfoto nodig.

U wordt bij de KNLTB aangemeld door de ledenadministratie.
Uw lidmaatschap bij de tennisvereniging geldt eerst voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij u voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar opzegt. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zegt u te laat op dan bent u de volledige contributie voor het nieuwe jaar aan de vereniging verschuldigd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@dereturn.nl

Roelie van Oosten, Het Slag 7, 7848 CR Schoonoord.