Lidmaatschap

Wilt u lid worden van TV De Return dan kunt u zich telefonisch of per email bij de ledenadministratie aanmelden. Voor een correcte aanmelding hebben wij uw volledige naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en een recente pasfoto nodig.

Deze pasfoto graag digitaal, per e-mail aanleveren.

U wordt bij de KNLTB aangemeld.
Uw lidmaatschap bij de tennisvereniging geldt eerst voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij u voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar opzegt. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zegt u te laat op dan bent u de volledige contributie voor het nieuwe jaar aan de vereniging verschuldigd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@dereturn.nl