Beste ondernemer, word u ook sponsor?

Tennisvereniging De Return is niet meer weg te denken uit het verenigingsleven van Schoonoord...

 

Wij beschikken over twee gravelbanen, een clubhuis ('t Theehuisje) en een toiletgebouw aan de Sportparklaan 22 te Schoonoord.

Naast het bestuur zijn er diverse commissies werkzaam en mogen we spreken van een actieve vereniging van ongeveer 90 leden.

Behalve een actieve vereniging zijn we ook een zelfwerkzame club.

In de afgelopen periode van 24 jaar hebben we grotendeels uit eigen vermogen – ons motto: ‘ eerst sparen en dan aanschaffen’ – achtereenvolgens aangeschaft : een toiletgebouw, baanverlichting en een clubgebouw met terras.

Het geld voor deze vernieuwingen was afkomstig van contributiegelden, de opbrengsten uit de horeca en sponsoren.

Kortom de financiële situatie van de TV de Return is gezond desondanks hebben wij een sportieve uitdaging en zoeken wij sponsoren die de ambities van de vereniging(en) ondersteunen.

De komende jaren zullen wij de toplaag van onze gravelbanen moeten vervangen maar nog belangrijker is de energie die wij willen investeren in jeugdtennis immers.... “ Wie de jeugd heeft……….heeft de toekomst”.

 

Wilt u daar een steentje aan bijdragen?

Wij verwelkomen u van harte als sponsor! U wordt dan vermeld op onze communicatiekanalen (website en Facebookpagina)

en u kunt een bord laten plaatsen in onze sponsorgalerij op de tennisbaan (boven baan 2).

Onze missie is op een gezonde wijze mensen in beweging te brengen en kennis te laten maken of zich verder te bekwamen in een sportieve en sociale omgeving.

 

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@dereturn.nl met als onderwerp 'sponsor'.